DNS / DNS-lek

DNS is de afkorting voor Domain Name System. Het is een internetprotocol dat zoekt naar IP-adressen die overeenkomen met internetadressen. Elke website heeft een bijbehorend IP-adres, net als alle internetgebruikers. Deze informatie wordt uitgewisseld wanneer een gebruiker verbinding probeert te maken met een website en vice versa. Bij een DNS-lek wordt het verzoek om informatie niet via de VPN-verbinding verstuurd. Het IP-adres is niet beveiligd en daardoor is de gebruiker te herleiden tot zijn eigen IP-adres. Een DNS-lek vormt een aanzienlijk beveiligingsrisico en is daarom hoogst ongewenst bij het gebruik van een VPN.

VPN WOORDENBOEK – BEGRIPPENLIJST